نقوی حسینی در گفتگو با مهر:

وزارت خارجه به کمیسیون برجام پاسخ نداد / تقدیرازسازمان انرژی اتمی

سیاسی

سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس، با انتقاد از عدم همکاری وزارت خارجه با این کمیسیون در ارائه پاسخ سوالات و اسناد، تصریح کرد: سازمان انرژی اتمی همکاری خیلی خوبی با کمیسیون داشته است.

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قرار داشتن کمیسیون ویژه بررسی برجام در مراحل پایانی کار خود و تهیه گزارش نهایی، اظهار داشت: کمیسیون طی این مدت هم از سازمان انرژی اتمی و هم از وزارت امور خارجه درخواست ارائه برخی اسناد و مدارک و صورتجلسات مذاکرات را داشته است و نیز سوالاتی را مطرح کرده است که این سوالات باید پاسخ داده می‌شد.

وی افزود: وزارت امور خارجه به هیچ کدام از این سوالات پاسخ نداده و هیچ سندی هم به کمیسیون ارائه نداده است، اما سازمان انرژی اتمی همکاری خیلی خوبی با کمیسیون داشته است؛ این سازمان هم اسناد را در اختیار کمیسیون گذاشته و هم به ۲۰ سوال کمیسیون پاسخ داده است.

سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس، اضافه کرد: حتی مفاد نقشه راه محرمانه بین ایران و آژانس را نیز به صورت حضوری برای کمیسیون توضیح دادند، چون ارائه اصل سند به جهت محرمانه بودن آن ممکن نبوده است.

نقوی حسینی در عین حال خاطرنشان کرد: البته برنامه فعالیت ۱۵ ساله ای را که قرار است به زودی به آژانس ارائه کنند، به کمیسیون ارائه ندادند اما در کل همکاری سازمان انرژی اتمی با کمیسیون نسبت به وزارت امور خارجه خیلی بهتر بود.