فیلم/ تجاوز صهیونیستها به مسجدالاقصی

سیاسی

بین الملل: مسجدالاقصی نخستین قبله مسلمانان برای چندمین هفته متوالی همچنان زیر تجاوز صهیونیست ها قرار دارد.

فیلم/ تجاوز صهیونیستها به مسجدالاقصیبین الملل: مسجدالاقصی نخستین قبله مسلمانان برای چندمین هفته متوالی همچنان زیر تجاوز صهیونیست ها قرار دارد.