دین پرست خبر داد:

از فرمانداران و بخشداران آزمون کتبی قانون انتخابات گرفته می شود

سیاسی

رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، گفت: برای افزایش میزان آشنایی فرمانداران و بخشداران سراسر کشور از قانون انتخابات و چگونگی اجرای آن، آزمون کتبی برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست عضو و رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور با اشاره به برگزاری یازدهمین جلسه این ستاد اظهار داشت: در این جلسه هریک از روسای کمیته‌های زیر مجموعه ستاد انتخابات کشور به ارائه گزارش اقدامات انجام شده در دو هفته اخیر پرداخته و پس از بررسی چگونگی اجرای مصوبات جلسه قبل این ستاد مقرر شد برای افزایش میزان آشنایی فرمانداران و بخشداران سراسر کشور از قانون انتخابات و چگونگی اجرای آن، آزمون کتبی برگزار شود.

رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، همچنین درباره دیگر مصوبات این جلسه گفت: بر اساس تصمیمات جلسه یازدهم ستاد انتخابات کشور، از این پس استانداران برای ارائه گزارش از روند برگزاری انتخابات در استان های محل مأموریت خود، به نوبت به جلسه ستاد انتخابات کشور دعوت خواهند شد.