آصفری در گفتگو با مهر:

طرح مساله دفن جان‌باختگان فاجعه منا در عربستان مشکوک است

سیاسی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طرح مساله دفن جان‌باختگان منا در عربستان مساله مشکوکی است که با آن مخالف هستیم.

محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه رضایت نخواهد داد که دولت عربستان جان‌باختگان فاجعه منا را در گورهای دسته جمعی دفن کند، اظهار داشت: وزارت خارجه کشورمان باید نسبت به این مساله پیگیری جدی کرده و به هر طریق ممکن اجازه دفن جان‌باختگان این حادثه را به هیچ وجه ندهند. به اعتقاد ما برخی از این جان‌باختگان حتی باید کالبدشکافی شوند تا علت فوت به طور دقیق مشخص شود که آیا تجمع حجاج بوده یا علت دیگری داشته است.

این نماینده مجلس با اشاره به برخی شایعات در فضای رسانه ای ادامه داد: اینکه گفته می شود گازهای سمی در فضا پخش بوده و توسط حجاج استنشاق شده است، از نظر ما قابل پیگیری است، باید ابعاد مختلف این موضوع به طور دقیق مورد رسیدگی قرار گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: هم قوه قضائیه و هم وزارت امور خارجه کشورمان باید پیگیر این مساله باشند؛ قوه قضائیه حتما از طریق مجامع حقوق بشر و دادگاه‌های بین‌الملل این مساله را دنبال کنند تا اولا علت اصلی مشکل مشخص شود و همچنین به دلیل مشکوک بودن موضوع دفن جان‌باختگان در عربستان از انجام آن جلوگیری به عمل آید.

آصفری خاطرنشان کرد: اتفاقا کسانی را که دولت عربستان می گویند که در گور های دسته جمعی دفن شوند، از جمله کسانی هستند که به اعتقاد ما باید به طور دقیق هم شناسایی شده و هم کالبدشکافی شوند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی گزارشات غیررسمی یادآور شد: این واقعه بر اساس گزارشاتی که به ما می رسد، نباید تا این اندازه کشته داشته باشد، برخی شایعات دلهره‌هایی را برای خانواده‌ها ایجاد کرده است، اما برای اینکه مردم آگاه شده و نگرانی خانواده‌های جان‌باختگان برطرف شوند، برخی از اجساد نیازمند کالبدشکافی است تا به طور کامل محرض شود این حادثه به خاطر تجمع بوده است، البته این تجمع خود به دلیل سوءمدیریت عربستان بوده است.