برادر پادشاه عربستان در ۸۲ سالگی درگذشت

سیاسی

نواف بن عبدالعزیز آل سعود برادر ناتنی ملک سلمان پادشاه عربستان و مشاور ویژه وی در سن ۸۲ سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الریاض، نواف بن عبدالعزیز به عنوان مشاوره ویژه پادشاه در دربار عربستان فعالیت می کرد، وی در زمان ملک عبدالله نیز همین سمت را داشت.

این در حالی است که نواف به خاطر ناتوانی جسمی، از سال ۲۰۰۵  هیچگونه مسئولیت اجرایی بر عهده نداشت. بر این اساس نواف بن عبدالعزیز در سال ۲۰۰۲ دچار خونریزی مغزی شده و چندین بار زیر تیغ جراحی رفته بود، ولی به صورت کامل بهبود نیافته بود.

گفتنی است این برادر ناتنی «ملک سلمان» شاه سعودی در سال ۲۰۰۱ رئیس سازمان اطلاعات و امنیت عربستان بود و تا سال ۲۰۰۵ در این سمت باقی ماند.