درخواست ژاپن برای اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار به آوارگان سوری و عراقی

دولت ژاپن از کشورهای عضو سازمان ملل خواست ۱.۵ میلیارد دلار برای کمک به آوارگان جنگی در عراق و سوریه اختصاص دهند.

.