گزارش نوبخت از وضعیت بودجه 94 در کمیسیون برنامه

ایسنا نوشت:محمدباقر نوبخت با حضور در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارشی از وضعیت منابع و مصارف بودجه سال 94 ارائه کرد.

علی محمد احمدی با اشاره به حضور نوبخت رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی در جلسه امروز کمیسیون برنامه اظهار کرد: در این جلسه گزارشی از عملکرد بودجه در شش ماهه گذشته سال و نحوه هزینه کردها ، منابع و مصارف ارائه شد. همچنین درباره اقدامات دولت در خصوص برنامه ششم نیز توضیحاتی ارائه شد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اینکه زمان ارائه برنامه ششم هم مشخص است یا خیر؟ گفت: ظاهرا دولت قصد دارد ابتدا احکام بودجه را جهت بررسی به مجلس آورده و پس از تصویب بودجه سالیانه، جداول و پیوست های برنامه ارائه شود.

وی افزود:‌ بر اساس گزارش ارائه شده در خصوص بودجه سال 94 اعلام شد که تا به امروز 70 درصد درآمدها تحقق یافته و 11 هزار میلیارد تومان از اعتبارات طرح های تملک دارایی تخصیص داده است البته مجلس در قانون بودجه 94 دولت را ملزم کرده بود که 30 هزار میلیارد تومان به طرح تملک دارایی داده شود که در این جلسه قول دادند تا از طریق فروش اوراق قرضه و راهکارهای مطمئن این عدد را به مرز 30 هزار میلیارد نزدیک کند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه همچنین اظهار کرد: بر اساس آنچه که در جلسه مطرح شد تا به امروز تقریبا هزینه ها و درآمدها یکدیگر را همپوشانی کرده و هزینه‌کردها در تراز تحقق درآمدها بوده و کسری بودجه هم نداشته‌اند.

2929

کد N975670