استقبال حزب اعتدال و توسعه از ائتلاف با اصلاح‌طلبان

اعتماد در گفت و گویی با غلامعلی دهقان، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه نوشت: نگاهی به لیست‌های انتخاباتی اعتدال و توسعه در ادوار گذشته مجلس از مجلس ششم تا مجلس دهم نشان می‌دهد که حزب اعتدال و توسعه فراجناحی عمل کرده است و محل تلاقی سه جریان فکری و سیاسی درون نظام بوده است.

اهم سخنان وی از این قرار است:

**حزب اعتدال و توسعه همواره تعامل خوبي با نيروهاي اصلاح‌طلب معتقد به نظام داشته است و از شخصيت‌هاي وزين آنها در ليست‌هاي خود استفاده كرده است. قطعا در انتخابات آتي نيز يكي از كانديداهاي مورد حمايت ما اصلاح‌طلبان درون نظام است.

** مجلس آتي از دو سناريو خارج نيست. در سناريو اول طيفي به نام آرمان گرايان واقعيت بين قرار دارد كه در اين طيف يك سر آن علي لاريجاني و سر ديگر آن اصلاح‌طلباني همچون محمدرضاعارف است. اين طيف عملا شكل گرفته است. هر چند ائتلاف‌شان نانوشته است. مختصات مهم اين قطب سياسي شكل گرفته، آن است كه آرمانگرايي را توام با واقعيت بيني مي‌خواهد و در اداره كشور به كار مي‌برد. در واقع اين قطب سياسي از معتدلين اصولگرا تا اصلاح‌طلبان معتقد به ساختار نظام را در بر مي‌گيرد. قطب ديگر در سناريوي اول طيفي است كه يك سر آن حداد عادل و در سوي ديگر طيف آقايان رسايي و كوچك‌زاده قرار دارند. جبهه پايداري و جبهه يكتا كه احمدي‌نژادي‌هاي سابق هستند و اصولگراياني همانند رهپويان دراين طيف وجود دارند. اگر طيف اول بتواند قدري از خواسته‌هاي خود كم كند و به حداقل‌ها اكتفا كند، ما شاهد انتخاباتي دو قطبي خواهيم بود. حزب اعتدال و توسعه كه همواره خود را آرمانگراي واقعيت‌بين مي‌دانسته در طيف اول قرار مي‌گيرد. سناريوي ديگري هم قابل تصور است. اينكه انتخابات مجلس دهم چند قطبي باشد. اينكه اصلاح‌طلبان ليست مخصوص خود را خواهند داشت و اصولگرايان نيز ليست مخصوص خود را داشته باشند و اعتدال و توسعه كه هميشه خود را حد فاصل دو جناح تعريف كرده است برخي چهره‌هاي اختصاصي خود را خواهد داشت كه همپوشاني قابل توجهي نيز با اصلاح‌طلبان و اصولگرايان معتدل دارند. جبهه پايداري و احمدي‌نژادي‌هاي سابق نيز با نام يكتا هر كدام با ليست جداگانه خواهند آمد. در اين صورت ما پنج ليست محوري در تهران خواهيم داشت.

**قرائن و شواهد نشان مي‌دهد راه علي‌لاريجاني و دوستان همفكر او از اصولگرايان تندرو جداست. حمايت‌هاي قابل توجه علي لاريجاني از سياست‌هاي دولت روحاني و ايستادگي دوستان لاريجاني در برابر تندروهاي مجلس همانند بحث و جدل‌هاي آقاي كاظم جلالي در برابر آقايان كوچك‌زاده و رسايي در ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه طيف لاريجاني به گرايش اعتدالي بيش از گذشته توجه مي‌كنند و ما اين را به فال نيك مي‌گيريم. نوعي احساس نزديكي و قرابت فكري هم اكنون ميان آقاي لاريجاني و آقاي روحاني شكل گرفته است. به نظر مي‌رسد كه حزب اعتدال و توسعه از آن جهت كه هميشه معرف شايستگان اعتدالي جناح‌ها بوده است مي‌تواند از اين نوع اصولگرايي حمايت كرده و شاهد حضور شخصيت‌هاي اصولگراي معتدل در ليست انتخاباتي اعتدال و توسعه باشيم به اين شكل كه حزب اعتدال و توسعه برآيند معتدلين عرصه سياسي كشور باشد. ما هميشه نشان داده‌ايم كه گرايش اعتدالي را مختص هيچ جناح سياسي ندانسته و اعتدال را در يك حلقه كوچك خلاصه نمي‌كنيم. ما معتقديم كه شايستگان معتدل در هر يك جريان اصولگرا، اصلاح‌طلب و طيف ميانه رو وجود دارند. به نظر مي‌رسد كه از مدت‌ها پيش علي لاريجاني و دوستانش عملا از بخشي از جريان اصولگرا فاصله گرفته‌اند.

2727

 

 

کد N974508