سایه سنگین فاجعه منا بر سفر روحانی به نیویورک/ دستاورد سفر نیمه تمام روحانی به آمریکا چه بود؟/سردبیر

سفر سالانه رئیس جمهور به آمریکا برای حضور در مجمع عمومی سالیانه سازمان ملل، از ابتدا با سایه سنگین فاجعه اخیر در منا و جان باختن صدها تن از حجاج ایرانی و دیگر کشورها روبرو شد.

سایه سنگین فاجعه منا بر سفر روحانی به نیویورک/ دستاورد سفر نیمه تمام روحانی به آمریکا چه بود؟/سردبیرسفر سالانه رئیس جمهور به آمریکا برای حضور در مجمع عمومی سالیانه سازمان ملل، از ابتدا با سایه سنگین فاجعه اخیر در منا و جان باختن صدها تن از حجاج ایرانی و دیگر کشورها روبرو شد.

 

 

 

تهیه و تدوین: یاسمین محمدی


17306

 

کد N974455