الوفاق منتشر کرد:

تصویر گذرنامه حج رکن آبادی/ خط بطلانی بر ادعاهای عربستان

سیاسی

الوفاق با انتشار تصویر گذرنامه غضنفر رکن آبادی سفیر سابق ایران در لبنان بر ادعاهای مطرح شده درباره ورود غیر قانونی وی به خاک عربستان خط بطلان کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوفاق تصویر گذرنامه حج غضنفر رکن آبادی را در واکنش به ادعاهای رسانه های سعودی که مدعی ورود غیرقانونی وی به عربستان و با نام دیگر بودند را منتشر کرد.

الوفاق اعلام کرد: خانم افخم امروز دوشنبه اخبار مربوط به اینکه رکن آبادی با نام دیگر و به شکل غیر رسمی به عربستان رفته است را شتابزده توصیف کرد و از سفر رکن آبادی به عربستان با گذرنامه عادی خبر داد.

افخم تصریح کرده بود که دولت عربستان اطلاعات دقیق از گذرنامه همه حجاج از جمله رکن آبادی دارد و بنابراین هیچ ابهامی درباره اطلاعات مربوط به نحوه ورود وی به عربستان وجود ندارد.

افخم تاکید کرده بود: گذرنامه رکن آبادی ممهور به مُهر حج است و نام وی در فهرست حجاج مفقود شده در فاجعه منا نزد خود مسئولان سعودی است و از همین رو انتشار اخباری از این قبیل با اهداف خاص صورت می گیرد.

شایان ذکر است که رکن آبادی سفیر سابق ایران در لبنان است و نام وی در میان فهرست مفقودان در فاجعه منا است.