فیلم/ پیروزی جدایی طلبان در انتخابات کاتالونیا

سیاسی

بین الملل: شمارش بیش از ۹۰ درصد آرا نشان می دهد که احزاب هوادار استقلال در منطقه کاتالونیا در اسپانیا برنده اکثریت مطلق پارلمانی در انتخابات منطقه ای شده اند.

فیلم/ پیروزی جدایی طلبان در انتخابات کاتالونیابین الملل: شمارش بیش از ۹۰ درصد آرا نشان می دهد که احزاب هوادار استقلال در منطقه کاتالونیا در اسپانیا برنده اکثریت مطلق پارلمانی در انتخابات منطقه ای شده اند.