• ۱۵بازدید

فیلم/ تخریب نیروگاههای برق در اسکاتلند

بین الملل: دولت اسکاتلند برای نوسازی نیروگاه های برق خود اقدام به تخریب نیروگاه های قدیمی کرده است.

فیلم/ تخریب نیروگاههای برق در اسکاتلندبین الملل: دولت اسکاتلند برای نوسازی نیروگاه های برق خود اقدام به تخریب نیروگاه های قدیمی کرده است.

کد N973505

وبگردی