تیشه کاتالان ها بر ریشه ماتادورها/ قلب اروپا در بارسلون ایستاد!

سیاسی

سرانجام همان گونه که پیش بینی می شد، کاتالان های استقلال طلب با پیروزی در انتخابات منطقه ای و راهیابی به پارلمان این ایالت بزرگ، توانستند فرآیند استقلال از اسپانیا را به صورتی رسمی و جدی کلید بزنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شمارش بیش از ۹۰ درصد آرا نشان دهنده کسب ۷۲ کرسی از ۱۳۵ کرسی پارلمان کاتالونیا توسط استقلال طلبان است. حزب استقلال طلب «با هم برای بله» توانسته است ۶۲ کرسی پارلمان ایالتی را به دست آورد. همچنین حزب چپگرای جدایی طلب «سی یو پی» نیز توانسته است ۱۰ کرسی را به خود اختصاص دهد. بنابراین احزاب جدایی طلب در مجموع توانسته اند اکثریت پارلمان را به خود اختصاص داده و به بازیگرانی تعیین کننده در آینده کاتالونیا تبدیل شوند.

پیروزی استقلال طلبان در این انتخابات به آنها امکان خواهد داد که حداکثر ظرف یک سال و نیم (۱۸ ماه) به صورت یک جانبه از اسپانیا اعلام استقلال کنند. با این حال دولت مادرید اعلام کرده است قبل از این اقدام با مراجعه به دادگاه امکان این جدایی را از بین خواهد برد.

پیروزی اخیر استقلال طلبان در کاتالونیا در حالی صورت گرفته است که مقامات اروپای واحد به شدت نگران رشد و نمو جریان های استقلال طلب در سرتاسر قاره سبز هستند. در این میان اصلی ترین ترس مقامات اروپایی، تبدیل شدن کاتالونیا به یک الگو در میان دیگر مناطق و گروه های استقلال طلب در اروپاست.

این در حالی است که طی یک سال اخیر کاتالان ها توانسته اند حرکات استقلال طلبانه خود را به صورتی منظم و پیوسته پیگیری کنند. استقلال طلبان کاتالونیا معتقدند پس از فتح پارلمان ایالتی، باید فرآیند استقلال از اسپانیا آغاز شود.

آنچه مسلم است اینکه؛ چه دولت «ماریانا راخوی» در مادرید بخواهد یا نخواهد، هم اکنون کاتالان های استقلال طلب توانسته اند به اصلی ترین و تعیین کننده ترین بازیگران این منطقه تبدیل شوند. در این خصوص راخوی و دیگر مقامات اسپانیایی نمی توانند بر روی ۶۳ رای دیگر پارلمان ایالتی حساب ویژه ای باز کنند زیرا رای گیری برای استقلال کاتالونیا از اسپانیا در پارلمان ایالتی بر اساس «اکثریت نسبی» یعنی آرای نصف به علاوه یک نمایندگان صورت می گیرد. از این رو ۷۲ نماینده استقلال طلب به راحتی می توانند در مقابل مخالفان استقلال در پارلمان ایالتی پیروز شوند.

هم اکنون «بارسلون» مرکز ایالت کاتالونیا به نامی آزار دهنده برای سران اسپانیا و اروپا تبدیل شده و همین مسئله منجر به افزایش تمرکز دولت مرکزی اسپانیا و سران اروپای واحد بر روی معادلات داخلی ایالت کاتالونیا و افزایش سطح گفت و گوهای سران اروپایی با استقلال طلبان خواهد شد. موضوعی که طی ماه های آتی  به دفعات شاهد آن خواهیم بود.