ادعای العربیه درباره سرنوشت نامعلوم سفیر سابق ایران در لبنان

وب سایت شبکه العربیه بخش عرب زبان خود مدعی شده است که که غنضفر رکن آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان به سرنوشت متوسلیان دچار شده است!

به گزارش خبرآنلاین وب سایت عرب زبان شبکه خبری العربیه مدعی شده است که غضنفر رکن آبادی سفیر سابق ایران در لبنان که در مکه به سر میبرده است در حال حاضر مفقود شده است و به سرنوشت حاج احمد متوسلیان دچار شده است.

پس از فاجعه منا از وضعیت سفیر کشورمان اخبار موثقی در دسترس نیست.

52310

کد N973486