ظریف در جمع ایرانیان مقیم آمریکا:

سیاست‌های افراط‌گرایانه کانادا موجب انزوای این کشور شد

سیاسی

وزیر امور خارجه کشورمان سیاست های تند و افراط گرایانه دولت کنونی کانادا را در جامعه بین المللی موجب منزوی شدن این کشور دانست و گفت: این سیاستها به وجهه و اعتبار این کشور آسیب زده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمد جواد ظریف که همراه رئیس جمهور در جمع ایرانیان مقیم آمریکا حضور داشت، در پاسخ به پرسش تعدادی از ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا در خصوص تسهیل خدمات کنسولی برای هموطنان مقیم کانادا گفت: گسترش دایره تسهیلات و خدمات کنسولی برای ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا از اولویت های مهم ما است.

 وی افزود: ما حدود دو سال است که برای باز کردن دفتر حفاظت از منافع و ارائه خدمات کنسولی به هموطنان خود در کانادا در تلاش هستیم، اما متاسفانه دولت کنونی این کشور همواره مانع ارائه این خدمات شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین گفت: واکنش جامعه فرهیخته ایرانی تباران مقیم کانادا به تضییقات ناموجه و سیاست های ضد ایرانی دولت کنونی کانادا دور از انتظار نیست.

وی سیاست های تند و افراط گرایانه دولت کنونی کانادا را در جامعه بین المللی موجب منزوی شدن این کشور دانست وگفت: این سیاستها به وجهه و اعتبار این کشور آسیب زده است.

ظریف ایرانیان را در جوامعی که به آن مهاجرت کرده اند، از تحصیل کرده ترین، موفق ترین و قانونمندترین گروه های اجتماعی آن کشورها خواند و گفت: مهاجران ایرانی در دیگر جوامع همواره با استفاده از حقوق قانونی و نفوذ اجتماعی و گروهی خود از سیاست‌ها و جریان های معتدل حمایت می کنند.