نماینده پارلمان لبنان:

ایران حق دارد در تحقیقات درباره فاجعه منا مشارکت داشته باشد

سیاسی

«ولید سکریه» نماینده پارلمان لبنان با اشاره به فاجعه منا، تصریح کرد: ایران به عنوان یکی از کشورهای اسلامی در منطقه، حق دارد در تحقیقات پیروامون این فاجعه مشارکت داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «لبنان 24»، «ولید سکریه» نماینده پارلمان لبنان در سخنانی با اشاره به فاجعه غمبار منا گفت: ایران به عنوان یکی از کشورهای اسلامی در منطقه حق دارد در تحقیقات پیرامون این فاجعه مشارکت داشته باشد.

وی همچنین با بیان اینکه آل سعود مسئول اصلی وقوع این فاجعه است، تصریح کرد: مقامات سعودی باید مسئولیت کامل وقوع این فاجعه را بر عهده بگیرند.

نماینده پارلمان لبنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هم اکنون «میشل عون» نامزد مورد حمایت حزب الله در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است، اظهار داشت: اگر به هر دلیل میشل عون از حضور در انتخابات انصراف دهد، حزب الله نامزد دیگری در این انتخابات خواهد داشت.