نیروی دریایی آمریکا نقش ناوگان سوم در اقیانوس آرام را افزایش می‌دهد

یک فرمانده بلندپایه نیروی دریایی آمریکا خواهان گسترش نقش ناوگان سوم این نیرو در اقیانوس آرام غربی از طریق عملیات نزدیک‌تر با ناوگان هفتم که مستقر در ژاپن است، با هدف تمرکز بیشتر بر مناطق دارای بیشترین بی‌ثباتی در این منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز دریادار "اسکات سوییفت"، فرمانده ناوگان اقیانوس آرام نیروی دریایی آمریکا اخیرا در دو سخنرانی که با توجه رسانه‌ای چندانی همراه نشد، لزوم خط‌کشی به جهت جداسازی عملیاتهای ناوگان هفتم در اقیانوس آرام غربی و ناوگان سوم در شرق را زیر سوال برد.

به گفته مقامهای نیروی دریایی آمریکا دریادار "نورا تایسون"، فرمانده ناوگان سوم بیشتر از همتایش در ناوگان هفتم قرار است نمایندگی نیروی دریایی این کشور در نشست "بازبینی ناوگان ژاپن" در تاریخ 18 اکتبر را که هر سه سال یک بار به منظور بررسی نیروی دریایی ژاپن برگزار می شود، به عهده خواهد داشت.

سوییفت در یک سخنرانی در هفتم سپتامبر اظهار کرد: من تعجب نخواهم کرد اگر ببینم دریادار تایسون در راستای این فرآیند توسعه مشارکت عملیاتی بیشتری پیدا کند.

مقر ناوگان سوم نیروی دریایی آمریکا در سان دیگو است اما هرگونه تغییر در نقش عملیاتی این ناوگان به معنی جابجایی مقر یا بنادر اصلی در خانه نخواهد بود و قرار است طی این فرآیند دو ناوگان مذکور به گفته سوییفت، با هم در مناطقی که دارای بیشترین بی ثباتی هستند همکاری داشته باشند.

انتهای پیام

کد N972395