کشف تعدادی مهر جعلی از یک دفتر ترجمه رسمی

ترجمه,قوه قضاييه

تعدادی مهر جعلی مترجم رسمی از یک دفتر ترجمه رسمی در خیابان شهید مطهری تهران کشف شد.

تعدادی مهر جعلی مترجم رسمی از یک دفتر ترجمه رسمی در خیابان شهید مطهری تهران کشف شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سه عدد مهر جعلی از یک مترجم رسمی قوه قضائیه، از یک دفتر ترجمه رسمی در خیابان شهید مطهری تهران کشف شد.

بازرسان اداره نظارت و رسیدگی به تخلفات مترجمان رسمی اداره کل روز شنبه 1394/7/4 در جریان بازرسی از دفاتر ترجمه رسمی سطح شهر تهران موفق به کشف مهرهای مذکور شدند.

دفتر مذکور به صورت قراردادی تاسیس شده و مترجم حضور موثری در دفتر نداشته است. در فقدان نظارت کافی مترجم کارکنان دفتر اقدام به ساخت سه نمونه از مهر جعلی وی کرده و برای ترجمه های رسمی مورد استفاده قرار می دادند.

اداره کل ضمن معرفی عوامل ارتکاب عمل مجرمانه فوق به مراجع قضایی اقدام به پلمپ دفتر ترجمه رسمی مذکور خواهد کرد.

انتهای پیام

کد N972348