شمخانی:

پیگیری مجدانه و بدون اغماض فاجعه منا مطالبه رهبری و مردم است

سیاسی

دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیگیری مجدانه و بدون اغماض این فاجعه مطالبه مقام معظم رهبری و آحاد مردم دانست و گفت:دولت با دستور رئیس جمهور ، همه ظرفیت های خود را برای احقاق حقوق جانباختگان بسیج کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی در جلسه شورای اداری استان مرکزی با بیان اینکه فاجعه منا تحت تاثیر هوچیگری این دولت پنهان نخواهد شد، گفت: مردم شریف و داغدار ایران اسلامی با قلبی مملو از حزن و ماتم ، آماده استقبال باشکوه از مسافران غریب بازگشته از حرم امن الهی می شوند.

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادآوری درد و آلام بازماندگان حجاج جان باخته در فاجعه غمبار منا گفت: دولت سعودی در سه مقطع برنامه ریزی اولیه، اجرای مراسم حج و مدیریت بحران بوجود آمده در اوج بی کفایتی و ضعف عمل کرد و این فاجعه تحت تاثیر هوچیگری این دولت پنهان نخواهد شد.

وی با اشاره به برخی ریشه های ساختاری، مدیریتی و سیاسی درون حاکمیت سعودی که در وقوع این فاجعه تاثیرگذار بوده است افزود: پیگیری مجدانه و بدون اغماض این فاجعه مطالبه مقام معظم رهبری و آحاد مردم شریف ایران است و دولت با دستور رئیس جمهور محترم، همه ظرفیت های خود را برای احقاق حقوق جانباختگان و ایجاد تضمین برای تکرار نشدن وقایع تلخی از این دست، بسیج کرده است.