دومین روز کاری رئیس جمهور در نیویورک/ از دیدار با بان کی مون تا مهمانی در جمع ایرانیان مقیم آمریکا

کد N972005