سازمان ملل سند توسعه پایدار 2030 را تصویب کرد

ایرنا نوشت: پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملل متحد اعلام کرد: 193 عضو مجمع عمومی این سازمان امروز بطور رسمی دستور کار سال 2030 برای توسعه پایدار را به همراه مجموعه ای از اهداف نوین جهانی تصویب کردند.

«بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد، این سند را جامع و یکپارچه دانست و دیدی دگرگون شونده برای جهانی بهتر خواند.
بان کی مون در گشایش اجلاس سران توسعه پایدار سازمان ملل که امروز آغاز شد و فردا به پایان می رسد، افزود: 'دستور کار جدید قولی است از طرف رهبران به تمام مردم دنیا. این سند دستور کاری برای مردم است تا فقر را در تمام اشکال آن پایان دهند. دستور کاری برای خانه مشترک مان سیاره زمین است.'
پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملل گزارش داد: سخنان دبیر کل سازمان ملل پیش از تصویب رسمی چارچوب جدید ابراز شد. این چارچوب تحت عنوان' تغییر جهان ما: دستور کار توسعه پایدار سال 2030 شامل 17 آرمان و 169 هدف برای زدودون فقر، نبرد با نابرابری و مهار تغییرات آب و هوایی ظرف 15 سال آینده است.'
آرمانهای این سند بر مبنای آرمانهای توسعه هزاره بنا شده اند که در سپتامبر سال 2000 جهان را حول دستور کاری 15 ساله بسیج کرد تا وهن فقر را مهار کند .

31049

کد N971136