دیدار وزیر خارجه آذربایجان با مدیر اجرایی جامعه یهودیان آمریکا

سیاسی

در دیدار وزیر خارجه جمهوری آذربایجان با مدیر اجرایی جامعه یهودیان آمریکا دو طرف بر توسعه روابط تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آذرتاج، «المار ممدیاروف» وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با «دیوید هاریس» مدیر اجرایی جامعه یهودیان آمریکا دیدار کرد.

طرفین در این دیدار از طرف نمایندگان جامعه یهودیان آمریکا از جمهوری آذربایجان تقدیر کردند.

دیوید هریس از دیدار آتی خود از باکو خبر داد و بر نقش آفرینی جامعه یهودیان آمریکا در توسعه روابط باکو و رژیم صهیونیستی تاکید کرد.