فیلم/ منا بعد از فاجعه روز پنجشنبه

سیاسی

بین الملل: با وجود گذشت دو روز از فاجعه منا که در آن هزاران نفر از حجاج کشته و مجروح شدند تبعات این رسوایی برای آل سعود همچنان ادامه دارد.

فیلم/ منا بعد از فاجعه روز پنجشنبهبین الملل: با وجود گذشت دو روز از فاجعه منا که در آن هزاران نفر از حجاج کشته و مجروح شدند تبعات این رسوایی برای آل سعود همچنان ادامه دارد.