فیلم/صحنه های تلخ «منا» که بر اثر بی مسئولیتی سعودی ها رقم خورد

سیاسی

بین الملل: روز پنجشنبه گذشته را می توان روزی سیاه نامید که بر اثر بی مسئولیتی و بی لیاقتی حاکمان عربستان شماری از حجاج جان باختند و شماری دیگر زخمی شدند.

فیلم/صحنه های تلخ «منا» که بر اثر بی مسئولیتی سعودی ها رقم خوردبین الملل: روز پنجشنبه گذشته را می توان روزی سیاه نامید که بر اثر بی مسئولیتی و بی لیاقتی حاکمان عربستان شماری از حجاج جان باختند و شماری دیگر زخمی شدند.