ظریف:

کاردار سعودی برای سومین بار به وزارت خارجه احضار شد

سیاسی

کاردار عربستان برای سومین بار به وزارتخارجه احضار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر کاردار عربستان برای سومین بار به وزارت خارجه احضار شد.کاردار عربستان پیش از این 2 بار در پی حادثه منا به وزارت خارجه احضار شده بود.

بر اساس این گزارش قرار است هیات سیاسی از ایران برای پیگیری میدانی موضوع به عربستان فرستاده شوند که تاکنون روادید آن ها صادر نشده است.