قانون الحاق ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی دخانیات ابلاغ شد

رييس‌جمهور

رئیس جمهوری، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی» را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجوان ایران (ایسنا)، این قانون در جلسه علنی مورخ 18 مردادماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 /6/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، این قانون را در تاریخ 23 /6/ 1394 برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرد.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی

ماده واحده به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تشریفات (پروتکل) ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی مشتمل بر چهل‌ و هفت ماده (به شرح پیوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.

تبصره1 تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت و مقام صلاحیتدار موضوع تشریفات (پروتکل) برعهده دولت است.

تبصره2 دستگاه اجرائی مزبور موظف است راهبردهای ملی، جامع و همه‌جانبه و در صورت لزوم پیش‌نویس لوایح و مقررات لازم را با هماهنگی سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط برای تحقق اهداف تشریفات (پروتکل) تنظیم و آنها را برای تصویب به مراجع ذی‌ربط تقدیم نماید.

تبصره3 رعایت اصول یکصد وسی‌ونهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ایران برای هرگونه اصلاح تشریفات(پروتکل) یا پیوست‌های آن در اجرای‌ مواد (37)،(38) و(39) تشریفات(پروتکل)، الزامی‌است.

انتهای پیام

کد N970197