نقوی حسینی به مهر خبر داد:

طرح ۲ فوریتی بر اساس گزارش نهایی تدوین می‌شود

سیاسی

سخنگوی کمیسیون برجام گفت: روز شنبه کمیته‌های مختلف گزارش خود را به کمیسیون برجام ارائه می‌دهند تا محتوای گزارش نهایی و طرح دو فوریتی آماده شود.

سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه روز شنبه کمیسیون برجام اظهار داشت: کمیته‌های سیاسی، حقوقی، امنیتی- دفاعی و فنی- تخصصی روز شنبه گزارش خود را به کمیسیون برجام ارائه خواهند داد.

نماینده مردم ورامین در مجلس ادامه داد: کمیسیون برجام نیز گزارش کمیته‌ها را بررسی و تصویب کرده و محتوای گزارش نهایی را آماده خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: امیدواریم تا آخر وقت روز شنبه گزارش کمیسیون برجام نهایی شود.

نقوی حسینی همچنین در خصوص تهیه طرح دو فوریتی کمیسیون نیز عنوان کرد: بعد از بررسی گزارش کمیته‌ها بر اساس جمع‌بندی نهایی طرح دو فوریتی برجام نیز آماده خواهد شد.