پنتاگون تسلیح تروریستهای سوری به تسلیحات آمریکایی را تائید کرد

سیاسی

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اخبار منتشر شده در رسانه های مختلف مبنی بر تسلیح تروریست های جبهه النصره با تسلیحات و جنگ افزارهای آمریکایی را تائید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پس از انتشار اخبار متعدد مبنی بر اینکه شورشیان آموزش دیده توسط آمریکا پس از انتقال به سوریه تسلیحات خود را در اختیار گروه های تروریستی حاضر در این کشور قرار می دهند، پنتاگون این خبر را تائید کرد. 

بر اساس اعلام وزارت دفاع آمریکا، گروه های شورشی برای آنکه بتوانند بدون مشکل خاصی از مسیرهایی که در اختیار جبهه النصره است عبور کنند اقدام به معامله با این گروه کرده و تسلیحات خود را در اختیار آنها قرار داده اند. 

معامله شورشیان آموزش دیده با گروه ترویستی جبهه النصره در حالی است که آمریکا این افراد را با هدف مبارزه با همین گرووه و همچنین داعش آموزش داده است. 

در چهار سال گذشته نیز آمریکا بطور مرتب اقدام به تسلیح شورشیان سوری با جنگ افزارهای مختلف می کرد اما این تسلیحات بعد از مدتی در اختیار گرووه های تروریستی فعال در سوریه قرار می گرفت. 

مجهز شدن تروریست های حاضر در سوریه به این تسلیحات پیشرفته چه در گذشته و چه در حال این نکته را ثابت می کند که آمریکا در پی فرونشاندن بحران سوریه نیست بلکه در صدد است تا نوعی توازن را میان تروریست ها و حکومت سوریه بوجود بیاورد تا ااز این راه علاوه بر آنکه منطقه را برای چندین سال گرفتار آتش جنگ می کند منافع خود را نیز که یکی از مهمترین موارد آن فروش سلاح است تامین کند.