250 حاجی انگلیسی در میان مفقود شدگان فاجعه منا

بین دویست تا دویست و پنجاه حاجی انگلیسی از روز گذشته و پس از حادثه منا مفقود شده اند.

به گزارش خبرآنلاین صفحه توئیتر شبکه اسکای نیوز نوشته است نزدیک به 250 زائر انگلیسی از زمان فاجعه منا ناپدید شده اند و   هیچ کدام از آنها به تلفن های خود پاسخ نمی دهند.

4949

کد N969626