شمخانی:

کاهش عوامل انتظامی در حج امسال/نیروهای خبره به یمن اعزام شده اند

سیاسی

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت:تغیر اولویت امنیتی عربستان وبکارگیری نیروهای امنیتی خبره برای تجاوز به یمن وسرکوب مردم بحرین وکاهش کمی وکیفی عوامل انتظامی درحج امسال نقش تعیین کننده ای دربروز فاجعه داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان جلسه کمیته ویژه رسیدگی به فاجعه منا گفت: ضعف مدیریت دولت عربستان سعودی و بی کفایتی عوامل اجرایی و انتظامی مسئول برگزاری مراسم حج تمتع به طور قطع یکی از عوامل اصلی شکل گیری فاجعه غمبار منا بوده است

علی شمخانی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری و دستور ریاست محترم جمهوری در خصوص بهره گیری از مجموعه ظرفیتهای کشور برای مدیریت ابعاد و تبعات این حادثه اظهار داشت: از اولین ساعات وقوع این حادثه ستاد ویژه ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور مسئولین دستگاههای ذیربط تشکیل و ضمن ارتباط مستمر با سرپرست محترم حجاج ایرانی مستقر در عربستان سعودی، اقدامات ضروری در حوزه هماهنگ سازی مجموعه ظرفیت های سیاسی، امدادی، درمانی و اطلاع رسانی در داخل کشور را در این زمینه آغاز کرد.

وی با ابراز تاسف نسبت به عدم توجه و تمرکز کافی دولت عربستان سعودی نسبت به برگزاری امنیت عظیم ترین کنگره جهان اسلام در ایام حج تمتع اظهار داشت: تغییر اولویت امنیتی عربستان سعودی و بکارگیری نیروهای امنیتی وانتظامی خبره برای تجاوز به کشور یمن وسرکوب مردم مسلمان بحرین و همچنین کاهش کمی و کیفی عوامل انتظامی در حج تمتع نقش تعیین کننده ای در بروز این فاجعه داشته است.

شمخانی با تاکید بر حساسیت و پیگیری مجدانه این موضوع از سوی جمهوری اسلامی ایران تا دستیابی به نتیجه قطعی و همچنین  بهره گیری از مجموعه ظرفیتهای قانونی و حقوقی برای تبیین و تعیین عوامل شکل گیری و مسببان این فاجعه عظیم گفت: درحال حاضر مجموعه توان دستگاه های مسئول برای رسیدگی به وضعیت مجروحان و مشخص نمودن وضعیت مفقودان حادثه و همچنین انتقال جانباختگان به کشور بسیج گردیده و توجیهات لازم در سطح استانداریهای کشور نیز انجام شده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغدار ایرانی و مسلمانان کشورهایی که در این فاجعه عزیزان خود را از دست داده اند آمادگی کشورمان را برای مساعدت به حجاج آسیب دیده سایر کشورها اعلام کرد.