اینستاگرام رئیس جمهور/تاکید بر پیگیری حادثه منا توسط معاون اول

مکه مکرمه,حسن روحانی

رئیس جمهور در مطلب جدیدش در اینستاگرام به دستورش به جهانگیری درباره حادثه منا اشاره کرد.

2929

کد N969080

وبگردی