اینستاگرام رئیس جمهور/تاکید بر پیگیری حادثه منا توسط معاون اول

مکه مکرمه,حسن روحانی

رئیس جمهور در مطلب جدیدش در اینستاگرام به دستورش به جهانگیری درباره حادثه منا اشاره کرد.

2929

کد N969080