نوباوه در گفتگو با مهر:

پخش جلسات برجام از سیما اثرات مثبتی بر افکار عمومی خواهد داشت

سیاسی

نماینده مردم تهران با بیان اینکه ملت ایران آگاهند و منصفانه قضاوت می کنند گفت: پخش جلسات کمیسیون ویژه بررسی برجام آثار مثبتی بر افکار عمومی خواهد داشت.

بیژن نوباوه نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پخش جلسات کمیسیون برجام از سیما گفت: بررسی آنچه مورد توافق تیم مذاکره کننده و ۱+۵ قرار گرفته وظیفه مجلس است و مردم حق دارند در این باره بدانند.

وی با اشاره به اینکه بحث در اینباره حق است افزود: موافقت عده ای و مخالفت عده ای دیگر درباره موضوعات مطرح شده امری طبیعی است اما مسئله این است که چنین جلساتی باید برگزار شده و برای مردم منعکس شود تا مردم نسبت به موضوعات آگاه شوند.

نوباوه خاطرنشان کرد: برگزیدگان مردم وظیفه شان بررسی برجام است، این جلسات باید برگزار شود و زیبایی آن زمانی است که از تلویزیون پخش شده تا مردم هم نسبت به آن آگاهی پیدا کنند.

نوباوه گفت: پخش جلسات کمیسیون ویژه برجام می تواند اثرات خوبی در جامعه و بین افکار عمومی داشته باشد چون مردم ما آگاهند و نسبت به همه چیز با انصاف برخورد می کنند.

این نماینده مجلس درباره اینکه برخی معتقدند این جلسات به طور جانبدارانه از صدا و سیما پخش شده است، گفت: این نظرات شخصی است و نمی توان آن را ملاک عمل قرار داد.