دکترین نظامی اوکراین نوشته شد/ روسیه دشمن شماره یک!

سیاسی

دولت اوکراین دکترین نظامی جدیدی نوشته است که در آن روسیه مهمترین تهدید علیه این کشور محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «پترو پوروشنکو» رئیس جمهور اوکراین در دکترین جدید نظامی که برای این کشور نوشته،  روسیه را به عنوان دشمن و تهدید اصلی برای اوکراین معرفی کرده است.

بنابر این گزارش، اوکراین و کشورهای اروپایی روسیه را به حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین متهم می کنند. آنها می گویند روسیه مسئول مرگ بیش از ۸ هزار نفر از زمان پیدایش بحران اوکراین است، چرا که جدایی طلبان شرق اوکراین بعد از برکنار شدن رئیس جمهور سابق این کشور، به حمایت روسیه علیه دولت مرکزی شورش کردند.

مقامات دولت اوکراین اعتقاد دارند روسیه در حال تجزیه این کشور به نفع خویش است. آنها می گویند بعد از شبه جزیره «کریمه» روسیه درصدد جدایی «دونسک» و «لوهانسک» از این کشور است.

این گزارش می افزاید: در دکترین نظامی کشور اوکراین مواردی قید شده است که می تواند برای امنیت اوکراین خطرناک باشد. مهمترین این موارد حمله نظامی روسیه به اوکراین است. این در حالی است که روسیه اتهام دخالت در امور داخلی اوکراین را رد کرده است.

دکترین نظامی اوکراین با حضور «جنز استولنبرگ» فرمانده ناتو به امضاء رسید و نوعی مقاومت سمبلیک علیه روسیه محسوب می شود.

در سال ۲۰۱۴ روسیه مشابه این دکترین را نوشته بود که در آن حضور ناتو در شرق اروپا یکی از خطرات اصلی در منطقه عنوان شده بود.