آخرین گفت و گوهای رئیس دفتر رهبری با روحانی پیش از سفر به آمریکا

کد N968776