فیلم/حادثه جان باختن حجاج در سرزمین منا

سیاسی

بین الملل: حادثه امروز در سرزمین منا به جان باختن صدها نفر و زخمی شدن شماری دیگر انجامید تا عدم کفایت آل سعود نمایان تر شود.

فیلم/حادثه جان باختن حجاج در سرزمین منابین الملل: حادثه امروز در سرزمین منا به جان باختن صدها نفر و زخمی شدن شماری دیگر انجامید تا عدم کفایت آل سعود نمایان تر شود.