دیوید سنگر: بازه زمانی رفع تحریم های ایران نگران کننده است

واحد مرکزی خبر نوشت: دیوید سنگر تحلیلگر سرشناس آمریکایی و ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز در سخنانی، بازه زمانی لحاظ شده در برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) را نگران کننده توصیف کرد.

دیوید سنگر (David Sanger) تحلیلگر و خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز که استاد دانشگاه هاروارد نیز است در سخنانی در دانشگاه هاروارد گفت:«رای کنگره آمریکا به توافق هسته ای وین، رای بسیار دشواری بود. اعلام نظر در این خصوص بویژه برای دموکراتهای حاضر در کنگره بسیار دشوار بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به شدت خواهان تصویب این توافق هسته ای در کنگره بود. توافق هسته ای چهاردهم ژوئن وین، پس از مدتها دیپلماسی فشرده و در دقیقه نود به دست آمد.
این توافق سبب می شود محدودیتهای بسیار زیادی درباره برنامه هسته ای ایران در مدت ده تا پانزده سال نخست اجرای این توافق اعمال شود البته اگر ایران به تعهداتش پایبند باشد. اما پس از این بازه زمانی ، بسیاری از این محدودیتها پایان می یابد و ایران می تواند به ساخت مجدد سانتریفیوژها یا غنی سازی اورانیوم مبادرت کند و به ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته بپردازد و گامهای دیگری بردارد که منتقدان می گویند باید مانع برداشته شدن این گامهای ایران شد. این توافق یکصد و پنجاه و نه صفحه است که خواندن آن بسیار دشوار است. سوال مطرح این است که آیا ایران در این پانزده سال فریبکاری خواهد کرد و به سمت دستیابی و ساخت تسلیحات هسته ای خواهد رفت؟ آیا ایران در بیست سال اینده به چنین توانایی دست خواهد یافت. نگرانی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه پس از این بازه زمانی لحاظ شده برای اجرای توافق هسته ای چه وضعی پیش خواهد آمد.»
49308

کد N968681