نامه زیباکلام به روحانی: با اوباما دیدار کنید،لبخند بزنید و دستش را بفشارید!

صادق زیباکلام در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور از وی خواست تا در سفر به نیویورک با رئیس جمهور آمریکا دیدار کند.

به گزارش خبرآنلاین متن نامه زیباکلام در ادامه می آید:

بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای دکترحسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران دامت اقباله
با سلام و تحیات درآستانه سفربه نیویورک بمنظورشرکت در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل هستید.دراخبارآمده بودکه سخنرانی جنابعالی و رئیس جمهورآمریکا درهمان ابتداء اجلاس خواهد بود لذا احتمال اینکه درکریدورها یا صحن علنی مجمع با یکدیگرمواجه شوید زیاد است.درعین حال در مصاحبه پریروزتان با یکی ازشبکه های خبری آمریکایی فرموده بودید که "برنامه ایی برای دیدار با اوباما ندارید"(ضمن آنکه ممکن هم هست که اتفاق بیفتاد).یقینا بی خبر نیستید که کسرقابل توجه ایی از هم میهنانتان بسیارمشتاق هستند تا این ملاقات تاریخی صورت گرفته و تابوی ۳۶ ساله دشمنی بی حاصل با آمریکا سرانجام شکسته شود."آمریکاستیزی"بواسطه مجموعه ایی ازدلایل،انگیزه ها ومواهب سیاسی که با خودبهمراه داشت شکل گرفت و تا به امروزهم عمدتا بواسطه همان دلایل وانگیزه ها ادامه یافته.تا جاییکه امروزعملا این گفتمان بدل به هویت نظام شده ونبودآن ویا حتی صرف تنش زدایی با آمریکا و غرب منجربه نوعی بحران هویت می شود.همچنانکه درجریان مذاکرات هسته ایی با آمریکا ونهایتابرجام ازیکسوشاهد سردرگمی آمریکاستیزان وازسویی دیگرمخالفت های غیرموجه و صرفا ایدئولوژیک شان هستیم.درعین حال هم نمی توان ازهزینه های هولناک "آمریکاستیزی"برمنافع ملی مان درطی این ۳۶ سال چشم پوشی کرد.
جناب آقای روحانی،اگرملاک و معیارشمابرای دیداریا برعکس ملاقات ننمودن با رئیس جمهور آمریکا،تمایل مردم و رای دهندگان بشما است که درآنصورت کسرقابل توجه ایی ازآنان خواهان تنش زدایی با آمریکا هستند.اگرهم تردیدی ازاین بابت هست یک نظرسنجی ساده تکلیف را روشن می نماید.اگرمقدم بررای مردم، منافع ملی بیشترملاک و معیارتان برای تصمیم گیری است که دراین صورت بنده یک دوجین مورد می آورم که چگونه اصراربردشمنی با آمریکا دراین ۳۶ ساله تیشه برریشه منافع ملی مان زده ودر مقابل"آمریکاستیزان" کافیست یک مورد را(ونه بیشتر) ذکر بفرمایند که دشمنی با آمریکا کدام گل را برسرمنافع ملی مان در طی این مدت زده است.اگرملاک ومعیارنه خواست واراده مردم و نه منافع ملی است بلکه اعتباروحیثیت جایگاه ایران درعرصه بین الملل و درمیان افکارعمومی دنیاست که دراین صورت هم می توان پرسید که اگرازیکی دو گروه که با حمایت های ما درمنطقه سرپاهستندبگذریم،دیگرکدام چهره،شخصیت،اندیشمند،متفکر،آزاداندیش،روشنفکریا جنبش و حرکت مردمی و ترقیخواه بواسطه مواضع ضدغربی و ضد آمریکایی ما برایمان احترام ویژه قائل شده اند؟نمی دانم بجزتمایل مردم،منافع ملی، ویا عزت و احترام بین المللی،دیگر کدامین ملاک و معیار را می بایستی ملاک قرارداده و بواسطه آن همچنان بردشمنی با آمریکا اصرارورزید؟
جناب آقای روحانی،با همان عزم و اراده ایی که کشور را ازچاه ویل هسته ایی نجات دادید،توکلت علی الله کرده و این غل و زنجیربی حاصل"آمریکا ستیزی" را که ۳۶ سال است بردست وپای کشوربسته شده و بجز خسران برمنافع ملی مان ثمردیگری نداشته را با استعانت ازحضرت باریتعالی و با همان عزم واراده ملی بازنمایید.همانطورکه درجریان هسته ایی ملتی از شما حمایت نمود،یقین بدانید درمسیرتنش زدایی با آمریکا هم ازهمان حمایت برخوردارهستید.به اوباما لبخند بزنیدودستش را بفشارید.

 

 

1729

کد N968421