فرانسه از عربستان خواست از اعدام یک جوان شیعه خودداری کند

فرانسه روز چهارشنبه با درخواست از عربستان سعودی برای خودداری از اعدام یک شیعه که به علت دست داشتن در اعتراضات ضد دولتی به مرگ محکوم شده است، اعلام کرد وی زمانی که دستگیر شد، یک فرد صغیر بوده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از پاریس، علی النمر، که به گفته فعالان 18 سال دارد، در ماه مه پس از شرکت در اعتراضات سه سال پیش به منظور درخواست برای دموکراسی و حقوق برابر در استان نفت خیز الشرقیه عربستان سعودی، به اعدام محکوم شد.

رومن نادال سخنگوی وزارت امور خارجه در پاریس اعلام کرد: «فرانسه نگران وضعیت علی محمد النمر است، که به رغم این که در زمان اتفاقات یک فرد صغیر بود، به اعدام محکوم شد».
وی افزود: «ما مخالف مجازات مرگ در همه موارد و شرایط هستیم».
فرانسه معمولا درباره موارد اعدام در عربستان سعودی به علت تعداد زیاد آنها، اظهار نظر نمی کند.
درخواست فرانسه یک روز پس از آن مطرح شد که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از عربستان خواستند «اعدام قریب الوقوع» النمر را متوقف کند.
النمر به اتهام فتنه، شورش، اعتراض و سرقت در منطقه قطیف در استان الشرقیه عربستان، که بسیاری از اقلیت شیعیان این کشور تحت حاکمیت سنی ها را در خود جای داده است، مجرم شناخته و محکوم شد.
براساس گزارش رسانه های دولتی، النمر، که فعالان می گویند در زمان دستگیری اش 17 سال داشت، همچنین به اتهام سر دادن شعار علیه حکومت در جریان اعتراضات غیرقانونی و تحریک دیگران به تظاهرات، مجرم شناخته شد.
النمر برادرزاده شیخ نمر النمر، یک روحانی برجسته شیعه است که وی نیز تحت محاکمه است.

4949

کد N968091