تصاویری از نشست امروز کمیسیون برجام و صندلی هایی که خالی بود

کد N968050