آماده شدن توافق همه جانبه برای حل مناقشه قره باغ

سیاسی

«جیمز اوورلیک»رییس آمریکایی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا از آماده شدن جزییات توافق همه جانبه درباره مناقشه بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه قره باغ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آز، «جیمز اوورلیک» رییس آمریکایی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا از آماده شدن جزییات توافق همه جانبه درباره مناقشه بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه قره باغ خبر داد.

وی در عین حال حل مسئله را منوط به اراده سیاسی روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان دانست.

جیمز اوورلیک گفت: هم اکنون وخامت در تمامی مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سطح بالایی است. ما از شنیدن اخبار مربوط به استفاده طرفین از توپخانه و سلاح های سنگین و نقض آتش بس خیلی نگرانیم.

جیمز اوورلیک همچنین از دیدار روسای جمهور امنستان و جمهوری آذربایجان در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با هدف کاستن از وخامت وضعیت موجود خبر داد.

وی حل نشدن بحران قره باغ در ۲۰ سال گذشته را ناشی از نبود اراده سیاسی دو طرف دانسته و تاکید کرد که روسای جمهوری دو کشور باید از بکارگیری لحن جنگی دست بردارند و جامعه را برای صلح آماده کنند.