فیلم/ انهدام تجهیزات نظامی عربستان در «جیزان»

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش یمن در نبرد با عربستان سعودی شماری از تجهیزات و خودروهای نظامی این کشور را در منطقه جیزان منهدم کردند.

فیلم/ انهدام تجهیزات نظامی عربستان در «جیزان»بین الملل: نیروهای ارتش یمن در نبرد با عربستان سعودی شماری از تجهیزات و خودروهای نظامی این کشور را در منطقه جیزان منهدم کردند.