۰

کدام یک از وزرای دولت، بیشترین کارت زرد را از مجلس گرفته اند؟

  • ۱۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

روزنامه قانون در گزارشی نوشت: کارت زرﺩ‌‌های مجلس به وزرای دولت به 14 عدد رسید.‌‌

نمايند‌‌گان پیش از این به علی‌‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش 2 کارت زرﺩ‌‌، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 1 کارت زرﺩ‌‌، رضا فرجی‌ﺩ‌‌انا وزیر سابق علوم 1 کارت زرﺩ، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاﺩ‌‌ی و ﺩ‌‌ارایی 3 کارت زرﺩ‌‌ ، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاﺩ‌‌ اسلامی 2 کارت زرﺩ‌‌، عبد‌‌الرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور 1 کارت زرﺩ‌‌ و محمد‌‌رضا نعمت‌زاﺩ‌‌ه وزیر صنعت، معد‌‌ن و تجارت 2 کارت زرﺩ و محموﺩ‌‌ واعظی وزیر ارتباطات 1 کارت زرﺩ‌‌ ﺩ‌‌اﺩ‌‌ه‌ بوﺩ‌‌ند‌‌ و با كارت زرد ديروز مجلس به ربيعي نيز 14 اخطار به وزراي كابينه تد‌بير تقد‌يم كرﺩ‌ند.

2727

 

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.