توافق کشورهای اروپا درباره پذیرش و توزیع ۱۲۰ هزار پناهجو

سیاسی

اتحادیه اروپا با طرح اسکان و پذیرش و توزیع ۱۲۰ هزار پناهجو بین کشورهای اروپایی موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، اتحادیه اروپا با طرح اسکان و پذیرش و توزیع ۱۲۰ هزار پناهجو بین کشورهای اروپایی موافقت کردند.

بنا بر این گزارش با توجه به مخالفت شدید چند کشور با این طرح هنوز معلوم نیست که بتوان این طرح را اجرایی کرد.

مجارستان از کشورهایی است که با پذیرش پناهجویان شدیدا مخالفت می کند.

وزیران کشوران اعضای اتحادیه اروپا امروز  در بروکسل گردهم آمده اند تا شاید بتوانند راهی را برای پایان دادن به بحران مهاجران بیابند. 

این نشست در حالی برگزار می شود که اختلافات میان اعضای اتحادیه اروپا در مورد پذیرش پناهجویان افزایش یافته و قرار است فردا چهارشنبه نیز نشستی با حضور رهبران اروپایی در این خصوص برگزار می شود.