در جلسه امروز شورا؛

شورای نگهبان ۳ ایراد طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اعلام کرد

سیاسی

شوراي نگهبان نظر خود را درباره طرح دوفوريتي اصلاح ماده ۹۵ قانون مديريت خدمات كشوري (ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌ها) اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح دوفوريتي اصلاح ماده (۹۵) قانون مديريت خدمات كشوري (طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاهها) مصوب جلسه مورخ ۲۹ شهريور ماه ۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۳۱ شهریورماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام می‌شود؛

۱. اطلاق ممنوعيت بكارگيري افراد بازنشسته و پرداخت به آنها، مغاير بند ۸ سياست‌هاي كلي نظام اداري و در نتیجه مخالف بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي است؛ همچنين اطلاق آن از اين حيث كه در برخي موارد مانع ايجاد نظام اداري صحيح مي‌شود، مغاير بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسي است.

۲. ممنوعيت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هرعنوان در خصوص دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- تبصره ۳، از اين حيث كه مشخص نيست آيا شامل موارد يا اجازات خاصه هم مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.