زاهدی در واکنش به ادعای آغاز اجرای برجام در آمریکا:

روند قانونی بررسی برجام در مجلس ادامه داد

سیاسی

عضو کمیسیون برجام در واکنش به ادعای وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اجرای برجام گفت: بررسی برجام در مجلس بر اساس منافع ملی،عزت و اقتدار ایران انجام می شود و ادعای آمریکا تاثیری در این روند قانونی ندارد.

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اینکه آمریکا اکنون وارد وظیفه مهم اجرای برنامه جامع اقدام مشترک شدیم و تمرکز ما بر روی این امر خواهد بود گفت: بررسی برجام در کمیسیون ویژه و مجلس در چارچوب منافع ملی است و نگاه ما به اظهارات و اقدامات کنگره آمریکا و رئیس جمهور این کشور نیست.

نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: بررسی برجام در کمیسیون ویژه بر اساس عزت، اقتدار و منافع ملی است و گزارش نهایی کمیسیون نیز بر این اساس تهیه خواهد شد و تصویب برجام در آمریکا تاثیری در روند بررسی برجام در مجلس نخواهد گذاشت.