بان کی مون:

اروپا رفتار مناسبی با مهاجران داشته باشد

سیاسی

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از کشورهای اروپایی خواست نسبت به مهاجران رفتار مناسبی از خود نشان دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بان کی مون از رهبران اروپایی خواست آنطور که شایسته شان انسانی مهاجران است با آنها رفتار کنند. دبیر کل سازمان ملل با اشاره به اتفاقات روزهای اخیر در مرزهای شرق اروپا گفت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید بر اساس قوانین این اتحادیه رفتار مناسبی با مهاجرانی داشته باشد که به خاطر جنگ خانه های خود را ترک کرده اند.

به گفته «استفن دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل دبیر کل در پیامی که به کشورهای اروپایی ارسال کرده از بسته شدن مرزهای بعضی از کشورهای اروپایی ابراز نگرانی کرده است.

پارلمان مجارستان روز دوشنبه قانونی را تصویب کرد که به ارتش این کشور اجازه می داد برای تامین امنیت مرزهای این کشور و جلوگیری از ورود مهاجران از تجهیزات سنگین نظامی مثل تانک استفاده کند. مجارستان در مرزهای مشترک خود با صربستان نیز دیواری از سیم خاردار کشیده است تا مانع عبور مهاجران شود.

بر این اساس بان کی مون از کشورهای اروپایی خواست شفقت بیشتری از خود در قبال مهاجران نشان دهند. به گفته سخنگوی سازمان ملل قرار است در جلسه سی ام سپتامبر (هشتم مهر) دبیر کل درباره بحران مهاجران سخنرانی کند.