در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

توضیح وزیر کشور در مورد تغییر استاندار کرمانشاه

سیاسی

وزیر کشور در مورد جابه جایی استاندار کرمانشاه، گفت: ما در هر زمانی به این نتیجه برسیم که جا به جایی و تغییرات در حوزه وزارت کشور ازجمله در استانداری مناسب است، انجام می دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با شورای نگهبان جلساتی داشتیم و حتی خود من با آقای جنتی جلسه داشتم.

وی ادامه داد: کارشناسان وزارت کشور و شورای نگهبان مرتب جلسه دارند.

وزیر کشورافزود: آقای امیری که پیشتر عضو شورای نگهبان بود، رابط وزارت کشور با آن شوراست از این جهت موضوعات مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان را با کمترین اختلاف پیش می بریم.

رحمانی فضلی در مورد جابه جایی استاندار کرمانشاه نیز گفت: ما در هر زمانی به این نتیجه برسیم که جا به جایی و تغییرات در حوزه وزارت کشور ازجمله در استانداری مناسب است، انجام می دهیم.

وی ضمن تقدیر از تلاش آقای رضایی استاندار سابق کرمانشاه گفت: آقای رازانی به عنوان استاندار جدید این استان انتخاب شده و با توجه به تجربه ای که در چند استان دارند امیدواریم مؤثر باشند.

وزیر کشور در مورد واگذاری برخی وظایف وزارتخانه ها به واحدهای استانی نیز گفت: بعد از طی مسیر قانونی در دولت، تصویب شد که برخی اختیارات دستگاه های اجرایی به استان ها واگذار شود.

رحمانی فضلی تصریح کرد: همچنین قرار شد یک کارگروه مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت کشور و دستگاه اجرایی مربوطه وظایف محوله را بررسی کنند و نهایتاً این کارگروه به هر تصمیمی که رسید آن تصمیمات اجرا شود.