رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در گفتگو با مهر:

نظارت مجلس بر قراردادهای خارجی/میل واردات بر تولید غلبه نکند

سیاسی

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با اشاره به جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کمیسیون در شرایط پساتحریم در راستای مراقبت و حمایت از تولید ملی در قراردادهای ایران با شرکت های خارجی نظارت می کند.

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه صبح امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بررسی وضعیت تولید در پساتحریم گفت: باید در شرایط پساتحریم از تولید داخلی حمایت و مراقبت کنیم. اگر مراقب نباشیم میل به واردات و مصرف و ذوق زدگی ورود کشورهای خارجی ممکن است بر حمایت از منافع ملی و تولید غلبه پیدا کنند.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی گفت: تولید داخلی نیز برای ورود به بازار جهانی باید رقابت پذیر باشد و در راستای افزایش کیفیت در راستای صادرات تقویت شود.

وی با تاکید بر نظارت کمیسیون حمایت از تولید ملی بر قراردادهای ایران با کشورهای خارجی گفت: اگر از تولید داخلی مراقبت و حمایت نشود این نگرانی وجود دارد که بازار داخلی در اختیار کالاهای خارجی قرار گیرد.

نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: باید قانونِ حداکثر استفاده از توان داخلی در قراردادهای ایران با شرکت های خارجی مبنا قرار گیرد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به انتقال تکنولوژی در قراردادهای ایران با کشورهای خارجی گفت: در قراردادها نباید به دنبال مونتاژ باشیم. نوع قرارداد با شرکت های خارجی باید به گونه ای باشد که از تولید حمایت شود.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی تصریح کرد: بخصوص در بحث خودرو باید از قطعه سازان داخلی حمایت شود.

وی گفت: وزارت صنعت و معدن به دنبال قرارداد با شرکت های آلمانی و فرانسوی برای تولید خودرو است.