جوکار در گفتگو با مهر:

خطوط قرمز ایران در بازرسی‌های آژانس

سیاسی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بازرسی مستقیم از مراکز نظامی و دفاعی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای را از خطوط قرمز ایران در بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند.

محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم توجه به خطوط قرمز ایران در بازرسی‌های آژانس گفت: عدم بازرسی مستقیم از مراکز دفاعی و نظامی و عدم مصاحبه مستقیم با دانشمندان هسته‌ای و نظامی خطوط قرمز مهم ایران است که باید در بازرسی‌های آژانس مدنظر قرار گیرد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی افزود: آمانو در سفر به ایران به دنبال راهکارهایی است که سریع تر تکلیف گزارش آژانس در مورد اجرای تعهدات ایران مشخص شود.

جوکار ادعاهای رسانه‌های خارجی مبنی بر پیدا کردن راهکارهایی برای مصاحبه با دانشمندان نظامی و هسته‌ای و بازدید از مراکز هسته ای ایران را غیرقابل قبول خواند و تصریح کرد: جمهوری اسلامی فقط بازرسی های متعارف را قبول می‌کند و به هیچ وجه با بازرسی های غیرمتعارف و فراپروتکلی موافقت نخواهد کرد.