طی حکمی؛

ظریف کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را منصوب کرد

سیاسی

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی حکمی «محمد حسن حبیب اله زاده» را به سمت کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی حکمی «محمد حسن حبیب اله زاده» را به سمت کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن منصوب کرد.

محمد حسن حبیب اله زاده پیش از این کاردار ترددی جمهوری اسلامی ایران در لندن، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان بین المللی دریانوردی و رئیس اداره اول اروپای غربی وزارت امور خارجه بوده و در ماموریتهای روسیه و سوئیس انجام وظیفه کرده است.